För Skola

Lärarhandledning

Vi håller just nu på att ta fram en lärarhandledning baserad på lgr22 till ”Kämpa Jessica!”.

Klassrumsbesök

Vi gör gärna digital eller fysiska klassrumsbesök då vi berättar om hur det kan vara att ha skolios och/eller om skrivande.